Veiligheid gebruik lipo accu's


INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN LIPO BATTERIJEN

Een Lipo batterij is slechts zo goed als de eigenaar hem gebruikt.

- vlieg batterijen niet te leeg (3.3 volt belast / 3,7 volt onbelast)

- sla batterijen op in storage mode (3,8 volt) als ze langere tijd niet gebruikt worden

- laad batterijen op met maximaal 1C als ze niet direct nodig zijn

- lees onderstaande veiligheidsvoorschriften voor LiPo batterijen.

 

 

Veiligheidsvoorschriften voor Lithium-polymeer accu's:


De bij Multirotorparts verkrijgbare lithium-polymeer batterijen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in RC-modellen en drones (UAV). Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u de batterijen in gebruikt neemt.

Verkeerd gebruik van Lithium-polymeer batterijen kan resulteren in ontploffing of ontbranding van de batterij, hetgeen brandwonden of blootstelling aan giftige gassen kan veroorzaken.

Omdat we niet kunnen controleren de juiste en correcte afhandeling na levering, wijzen we elke aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade van welke aard dan ook.

 1. Bewaar en laad batterijen altijd in een brandvrije houder. Gebruik de batterij alleen voor uw radio bestuurde luchtvaartuigen. Andere toepassingen zijn verboden. Bewaar de batterij droog en donker in een koele omgeving. Stel nooit bloot aan direct zonlicht of overmatige hitte. Houd de batterij uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
 2. Volg altijd de gedrukte informatie op het label van de batterij over het aantal cellen en de maximale laad- en ontlaadstromen. Overschrijd deze waarden nooit.
 3. Gebruik alleen merkproducten laders geschikt voor het opladen van lithium-polymeer accu's. Zorg ervoor dat u de juiste oplaad programma te gebruiken. Stel het aantal cellen en de laadstroom op de lader volkomen gelijk. Lees en volg de aanwijzingen van uw oplader.
 4. Verklaring van de vermelding op de batterij met behulp van het voorbeeld van een 4s1p accu met 1500mAh en 45C / 90C ontlaadstroom en max. 3C laadstroom:
  4S1P betekent dat de batterij uit 4 cellen in serie (positief naar negatief) bestaat. De P staat voor parallel en word over het algemeen alleen bij batterijen met een grotere capaciteit gebruikt waar er meerdere cellen naast elkaar (positief naar positief, negatief negatief) worden gesoldeerd. 
  1500mAh betekent dat de capaciteit van de batterij is 1500mAh of 1,5 ampère uur. Dit nummer beschrijft de "stroom" die de batterij heeft. 14.8 V betekent dat de accu een nominale spanning van 14,8 volt heeft. Elke individuele Lithium Polymeer cel heeft een nominale spanning van 3,7 V. Deze spanning wordt vermenigvuldigd met 4 (vanwege het voorbeeld van een 4S batterij). Dus krijgen we de nominale spanning van 14,8 V. De nominale spanning is de spanning in de cel zoals deze nieuw word geleverd en staat ongeveer gelijk aan een percentage van slechts 20%. Een volledig opgeladen Lithium Polymeer cel heeft een spanning van 4,2 V. Vermenigvuldigd met 4 resulteert dit in een totale spanning in de volledig opgeladen batterij van 16,8 V. Dit is ook de maximale laadspanning van de lader.
  45C / 90C Discharge (= ontlading) betekent dat de cellen van de accu met een maximum van 45C (= 45x1,8Ah levert 81 ampère) permanent en met een maximum van 90C (= 90x1,8Ah levert 162 ampère) voor een korter periode (<10seconden) ontladen kan worden. In de praktijk worden deze theoretische waarden over het algemeen niet gehaald, maar het verteld wel iets over de kwaliteit van de cellen. Cellen met een hoge ontladingswaarde (= een lage weerstand), blijven koeler, houden hun spanning beter vast en hebben een langere levensduur dan cellen met een lagere C-waarde bij een gelijke belasting. 
  3C laadstroom betekent dat de accu met maximaal 3x zijn eigen capaciteit geladen mag worden. Bij het voorbeeld van een 1500mAh accu mag er dus met maximaal 4500mAh geladen worden. Aanbevolen word om accu’s met maximaal 1C te laden om een langere levensduur te verkrijgen.
 5. Aangezien afzonderlijke cellen verschillende voltages kunnen krijgen door herhaaldelijk laden en ontladen, dient een acculader met balancer gebruikt te worden die het voltage van de cellen nivelleert en indien nodig de laadapparatuur uitschakelt.
 6. Let altijd op een de polariteit van de accu bij het aansluiten van stekkers. De rode kabel is de positieve pool, de zwarte draad is de negatieve pool..
 7. Zorg ervoor dat er geen onbeschermde stroomkabels in het circuit aanwezig zijn. Zeker bij het gebruik van geleidend carbon fiber kan die voor kortsluiting zorgen.
 8. Laad de batterij met een maximum van 4,2 V per cel, dit moet ook de ‘cut-off’ spanning van de lader zijn.
  Ontladen van de accu onder belasting nooit meer dan 3,3 V per cel. In rusttoestand (gemeten zonder belasting) mag de spanning per cel niet lager dan 3,7 V zijn. Een diepere ontlading zal de batterij vernietigen. Laat ongeveer 20% van de restcapaciteit van de batterij over. 
  OPMERKING: Vanwege de hoge prestaties van LiPo batterijen blijft de accuspanning nagenoeg hetzelfde tot het einde van de ontlading.

Als u de batterijen langere tijd niet wilt gebruiken dan bevelen wij aan om ze niet volledig geladen te bewaren, maar met een cel spanning van ongeveer 3,8 V per cel (storage mode) en in een koele omgeving. Dit verlengt de levensduur van uw accu.


Omdat we niet kunnen controleren of accu’s juist worden gebruikt na levering, wijzen we elke aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade van welke aard dan ook af.